i3allad Photo School เรียนถ่ายภาพ และ สอนถ่ายภาพ

การถ่ายภาพ คือ วิชาที่ต้องถ่ายทอดด้วยประสบการณ์
การใช้กล้อง คือ สิ่งที่สามารถอ่านได้ในคู่มือ

ปัจจุบันหลายๆคนนำเอาคำสองคำนี้มารวมกัน
และเข้าใจว่า “เราใช้กล้องเป็นแล้ว” เพราะฉะนั้น “เราถ่ายภาพเป็นแล้ว
สุดท้ายพอเรามานั่งดูภาพคนอื่น เราก็มานั่งคิดว่า “ภาพนี้ทำยังไง
นั้นแสดงให้เห็นว่า “เราเข้าใจแต่การใช้กล้อง เราไม่ได้เข้าใจเรื่องของการถ่ายภาพเลย

หลายๆคนที่เคยผ่านการอบรมหรือเรียนถ่ายภาพจากที่ต่างๆมาแล้ว
สุดท้ายก็ยังไม่เข้าใจ เพราะหลายๆอย่าง…
จำนวนคนเรียน ตัวผู้ถ่ายทอด เวลา และที่สำคัญที่สุดคือ…
เป็นการสอนใช้กล้องมากกว่าที่จะเป็นการสอนถ่ายภาพ

เราถ่ายทอดวิชาการถ่ายภาพแท้ๆไม่ใช่สอนการใช้กล้องแบบที่อื่น

ผู้กำกับบางท่านใช้กล้องไม่เก่งเท่าช่างภาพ
แต่เค้าสามารถกำกับ มุมกล้อง แสง อารมณ์ โทนภาพ ได้อย่างสวยงาม

แล้วถ้าใช้กล้องไม่เป็นจะถ่ายภาพยังไงล่ะ…
ถ้าเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพจริงๆน่ะ แค่จับกล้องครั้งแรกก็ใช้เป็นแล้ว